Κοινή Διακήρυξη για κινητοποίηση 24ης του Απρίλη, 2021

Ενημέρωση στις April 19, 2021

Την κρίσιμη αυτή ώρα που η Κύπρος κινδυνεύει άμεσα να παραμείνει μόνιμα μοιρασμένη οι πολιτικές ηγεσίες και στις δύο πλευρές είτε αντιτίθεται δημόσια και ρητά στην λύση Ομοσπονδίας, είτε επιδεικνύουν απροθυμία να απαντήσουν θετικά και ξεκάθαρα στις προτάσεις του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών.

Οι συνθήκες στην κοινωνία των πολιτών στις δύο πλευρές του συρματοπλέγματος είναι εντελώς διαφορετικές. Παρά την απογοήτευση, οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι έχουν δείξει μια πρωτοφανή και αποφασιστική βούληση για επανένωση και ειρήνη σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία (ΔΔΟ) με πολιτική ισότητα. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες η κοινωνία των πολιτών μπαίνει μπροστά και παίρνει το προβάδισμα.

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι κινητοποιούνται και με αποφασιστικότητά υπερβαίνουν την αρνητική πολιτική ατμόσφαιρα που δημιούργησε η σημερινή ηγεσία και στις δύο πλευρές και απαιτούν άμεσα συγκεκριμένα θετικά βήματα προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη συμφωνημένη βάση λύσης και την επανένωση.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι:

1. Η επανένωση σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως αυτή ορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και ο τερματισμός επεμβάσεων τρίτων στην πατρίδα μας είναι η μόνη επιλογή για ένα ειρηνικό μέλλον.

2. Οι συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί μέχρι και το τέλος της Διάσκεψης για την Κύπρο στο Κραν Μοντανά και το πλαίσιο των 6 σημείων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ συνιστούν τη μόνη ρεαλιστική επιλογή για θετικές άμεσες εξελίξεις. Απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη συμφωνίας είναι τόσο το δικαίωμα των Τ/Κ για αποτελεσματική συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, όσο και η υιοθέτηση μιας νέας αμοιβαία αποδεκτής ρύθμισης για διευθέτηση του ζητήματος της ασφάλειας, όπως αυτή προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

3. Απαιτούμε το άμεσο άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης από βορρά προς νότο και αντιστρόφως, όπως ορίζει και το τελευταίο ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ, εφαρμόζοντας όλους τους αναγκαίους υγειονομικούς ελέγχους στα σημεία διέλευσης, εφαρμόζοντας ρυθμίσεις όπως και σε άλλα μέρη του νησιού, δίνοντας τη δυνατότητα στη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία να ενισχύσει τη συνεργασία της. Με πνεύμα αλληλεγγύης, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία σε όλους τους τομείς για την καταπολέμηση της πανδημίας στους δύσκολους μήνες που ακολουθούν, ενισχύοντας το εμπόριο και την εργασία σε όλη την επικράτεια της ντε φακτο διαιρεμένης μας χώρας και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μέσω του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αρνητική οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από τις επικρατούσες έκτακτες συνθήκες.

4. Απαραίτητο για να δοθεί ο απαιτούμενος χώρος και χρόνος στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συνολικής λύσης είναι ένα άμεσο μορατόριουμ σε οποιεσδήποτε ενέργειες στη Ανατολική Μεσόγειο δυναμιτίζουν το κλίμα . Ταυτόχρονα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων θα πρέπει να επαναξιολογηθούν στη βάση των πιο πρόσφατων αντιλήψεων σε συνάρτηση τόσο με τις επιπτώσεις όσο και την επικινδυνότητα των σχετικών δραστηριοτήτων.

5. Καλούμε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να λάβει πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Αμμόχωστο, περιλαμβανομένης της πρότασης για μια δικοινοτική τεχνική επιτροπή εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της κλειστής περιοχής της Αμμοχώστου με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα για επιστροφή των πριν 1974 κατοίκων της πόλης υπό την προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ.

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας και την υποστήριξή μας στις επιτευχθείσες συγκλίσεις που παρέχουν το πλαίσιο για μια συνολική διευθέτηση αποδεκτή στις δύο κοινότητες. Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι και οι δύο κοινότητες έχουν επανειλημμένα συμφωνήσει σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με μία και αδιαίρετη κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια. Αυτές οι συγκλίσεις αντιπροσωπεύουν το πιο πολύτιμο πλεονέκτημα στο δρόμο μιας ειρηνικής επίλυσης του Κυπριακού.

Εμείς, οργανώσεις, κινήματα και απλοί άνθρωποι που εκπροσωπούμε την κοινωνία των πολιτών, παραμένουμε δεσμευμένοι να εργαστούμε για μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, για μια χώρα ελεύθερη από τις επιβουλές τρίτων και ένα ειρηνικό μέλλον για τις επόμενες γενιές. Μια επανενωμένη και ειρηνική Κύπρος μπορεί να συμβάλει στην ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας ώστε και οι τρεις αυτές χώρες να αποτελέσουν ένα πυλώνα συνεργασίας και γέφυρα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι μοιραζόμαστε αυτό το κοινό όραμα και ενωμένοι απαιτούμε σεβασμό στη κοινή μας βούληση για επανένωση.

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι περπατούμε το κοινό δρόμο που οδηγεί στην επανένωση. Απορρίπτουμε κάθε πρόταση που οδηγεί στο διαχωρισμό οποιασδήποτε μορφής. Η κοινή μας δράση είναι η εγγύηση γι’ αυτό!

08/04/2021