İşçi 1 Mayıs’ını onurlandırırken…

Ενημέρωση στις April 30, 2020

Bu yıl işçilerin 1 Mayıs’ında insanlık benzeri görülmemiş durumlarla karşı karşıya bulunuyor. Emekçilerin sürekli ve çetin mücadeleleriyle kazandığı, hatta kanlarıyla ödediği işçi ve sosyal hakları neoliberal politikalar zaten ciddi derecede daraltmış, hatta ortadan kaldırmıştır. Yaşanan pandemi mevcut sistemin barbarlığını ve çıkmazlarını apaçık gözler önüne sererken, aynı neoliberal politikaların savunucularının ekonomiyi yeniden harekete geçirmek için atmaya başladıkları adımlar ufuktaki geleceğin daha da karanlık olacağını göstermektedir. Tertiplendiği şekilde “normal” duruma geri dönüş, pandemi öncesi döneme dönüş dahi olmayacak; bilakis daha da sert kemer sıkma politikalarıyla çalışma yaşamında vahşi orman koşulları dayatılarak, toplumsal eşitsizliklerin daha da artmasına, toplumların daha derinlemesine kitlesel yoksullaşmaya ve daha da büyük bir umutsuzluğa sürüklenmesine, milliyetçiliğin ve faşizmin daha da yükselmesine yol açacaktır.

Ancak şu an yaşadığımız ve yapılması planlanan her şey, "pazar özgürlüğü" ve "daha az devlet" ile insanlığın nereye doğru yöneltildiğine dair var olan tüm yanılsamaların, sahte duyguların sonu anlamına da gelmektedir. Sosyal öfke birikmektedir ve buna bir çıkış yolu vermek ve bunu örgütlemek ilerici güçlerin sorumluluğundadır.

Pandeminin yayılmasını önlemek için alınan tedbirler nedeniyle, işçilerin 1 Mayıs’ı bu yıl mitingler ve yürüyüşlerle onurlandırılamıyor. Kıbrıs'ta yıllardır yaptığımız gibi, işçi hareketinin mücadelelerini Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler birlikte onurlandırma fırsatından da mahrum olacağız. Bununla birlikte, topluma tetikte ve mücadelelere hazır olma mesajını verebiliriz ve vermeliyiz; barbarlığın alaşağı edilmesi için taleplerimizi programlamaya ve yeni mücadelelere çağrıda bulunabiliriz ve bulunmalıyız.

Sol Kanat (Aristeri Pteriga)
29.4.2020