Κανείς δεν δικαιούται να πει, εκ των υστέρων, "δεν γνωρίζαμε"

Ενημέρωση στις October 16, 2020

Καταγγέλλουμε ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παραμονή των εκλογών στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, φασιστικά και φασίζοντα στοιχεία οργανώνουν εκδήλωση στο οδόφραγμα της Δερύνειας. Αυτοί οι γνωστοί-άγνωστοι έχουν ήδη προβεί σε αντίστοιχη πράξη, με τα γνωστά έκτροπα, και την περασμένη Κυριακή.

Έχοντας τη βεβαιότητα ότι και η προηγούμενη αλλά πόσο μάλλον η προγραμματιζόμενη εκδήλωση στόχο έχουν τη δημουργία κλίματος που να επηρεάσει τις εκλογές για την ανάδειξη του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας και, συγκεκριμένα, ευνοούν προφανώς και καταφανώς τον Τατάρ, καθιστούμε ΥΠΕΥΘΥΝΟ τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση, για τα δυσμενή, έως και τραγικά, αποτελέσματά της. Κανείς δεν δικαιούται να πει, εκ των υστέρων, "δεν γνωρίζαμε" ή "δεν εκτιμούσαμε τον κίνδυνο".

Τυχόν παράλειψη ανάληψης δράσης εκ μέρους των αρμοδίων αρχών για αποτροπή της προγραμματιζόμενης εκδήλωσης, θα επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση προκρίνει την εκλογή Τατάρ, η οποία, κατά την εκτίμηση όχι μόνο τη δική μας αλλά και πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας, θα διευκολύνει την κωλυσιεργία, αν όχι τη σαφή άρνηση, του Προέδρου της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε επιδίωξη διευθέτησης του Κυπριακού.

Πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει πια εμπεδώσει ότι η κυβέρνηση ξεπουλά και την Αμμόχωστο και την Κύπρο ολόκληρη για να νέμεται απερίσπαστη όχι μόνο την κυπριακή υπηκοότητα, αλλά και το δημόσιο πλούτο, προς όφελος και της οικονομικής ελίτ με την οποία διαπλέκεται.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
17 Οκτώβρη 2020