MARAŞ HAKKINDA ORTAK AÇIKLAMA

Ενημέρωση στις November 14, 2020

Adamızın bölünmüşlüğünün simgelerinden biri olan kapalı Maraş’ta BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak yapılan tek yanlı girişim hem barış sürecine, bölge istikrarına hem de iki toplum arasındaki lişkilere zarar vermektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 numaralı kararları Kapalı Maraş’ın BM’nin gözetiminde şehrin gerçek sahiplerine iadesini öngörmektedir. BM Güvenlik Koneyi 9 Ekim 2020 tarihinde Maraş’ta tansiyonu yükseltecek tek yanlı girişimlerden uzak durulması çağrısını yapmıştır. Yakın geçmişimiz, uluslararası hukuğun ve BM kararlarına aykırı yapılan tüm açılımların siyasi bedellerinin ne olduğunun, bunun hiç bir tarafın faydasına olmadığının örnekleriyle doludur. Bu, ne yıllardır çözümsüzlüğün bedelini ödeyen Kıbrıslı Türklerin ne de pandemi ortamında ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuşan Türkiye’nin yararına değildir.

Açılışın hayata geçirildiği andan itibaren yapılan açıklamalar ve sahadaki emareler bu açılımda Kıbrıslı Türklerin kurumlarının devre dışı bırakıldığı ve operasyonun doğrudan Türkiye’den yönetildiğini işaret etmektedir. Bu da Kıbrıslı Türklerin karar almasına bir başka müdahale anlamı taşımaktadır.

Bizler çözümü beklemeden Maraş’ın BM kararlarıyla uyumlu olarak açılışını hep savunduk. Barışçıl girişimler uzlaşmayı ve yakınlaşmayı teşvik edecek maiyette olmalı, uzlaşıyla gerçekleşmelidir. Zorla, tek yanlı olarak, oldu bitti yaratan açılımlar adanın her iki yanındaki milliyetçi unsurları ve söylemleri beslemekte, siyasi misilleme ihtimalini artırmakta, özellikle geçişlerin durma noktasına gelmesi sonrasında oluşan güvensizlik ortamını daha da körüklemektedir. Bundan da en büyük zararı Kıbrıslılar görmektedir.

Herşey bir yana, Maraş’ın yasal sakinlerinin acılarının ve anılarının üzerine bina edilmeye çalışılan bu açılımın bir festival havasında kutlamalarla yapılması vicdanlarımızı yaralamaktadır.

Bizler, öncelikle Maraş’taki tek yanlı açılıma bir an önce son verilmesi ve Maraş’a ilişkin olası tüm açılımların BM ve yasal sahiplerinin katılımıyla yapılması çağrısını yaparız. Maraş bir işbirliği ve uzlaşı alanı olduğu sürece barışa ve istikrara katkı sağlayacaktır. Bu coğrafyadaki önceliğimiz yıllardır hayatımızı karartan siyasi çözümsüzlüğe bir son verilmesi, gerek ada üzerinde, gerekse bölgede karşılıklı uzlaşının, işbirliğinin ve barışın hakim olmasıdır.

Bu yol gerek Kıbrıs’taki insanların gerekse bölge halklarının çıkarını ve refahını koruyacak yegane yoldur.

Οργανώσεις που συνυπογράφουν / Örgütler / Signatories

1. Mağusa İnsiyatifi (Famagusta Initiative)
2. Unite Cyprus Now
3. Sol Hareket (Left Movement)
4. Barış Derneği (Peace Association)
5. AKEL (The Progressive Party of Working People)
6. YKP (New Cyprus Party)
7. TKP-YG (Communal Liberation Party New Forces)
8. ΠΕΟ (Pancyprian Federation of Labour)
9. DEV-İŞ (Revolutionary Trade Unions Federation)
10. KTOEÖS (Cyprus Turkish Secondary Education Teachers Union)
11. KTÖS (Cyprus Turkish Teacher’s Trade Union)
12. ÇAĞ-SEN (Cyprus Turkish State Employees Union)
13. KOOP-SEN (Cooperative Workers Union)
14. BES (Municipal Workers Union)
15. ΕΔΟΝ (The United Democratic Youth Organization)
16. Sol Hareket Gençlik Komitesi (Left Movement Youth Committee)
17. Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών (Proodeftiki Students Union)
18. United Cyprus Platform (Overseas Cypriots),
19. Cypriot Refugees Union of Greece
20. Αμμόχωστος η Πόλη Μας - Mağusa Kentimiz
21. ΠΟΓΟ (Pancyprian Federation of Women’s Organisations)
22. Womens Initiative for Peace Cyprus (WINPEACE)
23. ΟΠΕΚ – OPEK (Association for Social Reform)
24. Antifa λευkoşa
25. Αριστερή Κίνηση Θέλουμεν Ομοσπονδία (Leftist Movement - We want Federation)
26. Πρωτοβουλία Σοσιαλιστών (Socialists’ Inititiative)
27. Συσπείρωση Ατάκτων (Sispirosi Atakton)
28. Yeni Kıbrıs Derneği/ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος
29. Αριστερή Πτέρυγα (Left Wing)
30. Εργατική Δημοκρατία (Workers’ Democracy)
31. Cypriots' Voice - Φωνή Κυπρίων - Kıbrıslıların Sesi
32. Σπιριθκιά (Spirithkia)
33. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (Trade Union of Air Traffic Controllers)
34. Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης / Kıbrıs Barış Konseyi
35. Enorasis socio-cultural club
36. Ανατροπή (Anatropi)
37. Gender Advisory Team
38. NEDA-New Internationalist Left
39. Cyprus Writer's Union
40. Cyprus Publisher’s Association - KYa B
41. Movement for a Federal Cyprus
42. United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
43. İskele Citizens Initiative
44. Socialist İnitiative
45. Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can
46. Epilogi Limassol cultural movement
47. Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
48. Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
49. Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
50. Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
51. Cyprus Reunification Movement
52. IKME Sociopolitical Studies Institute
53. Hands across the Divide
54. Association of Historical Dialogue and Research
55. Stop the War Coalition
56. Kontea Heritage Foundation
57. Cyprus Sustainability Institute
58. KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
59. INVEST IN EDUCATION
60. Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
61. Cyprus Association of Social Psychology
62. Αριστερά και το Κυπριακό Πρόβλημα (Left and the Cyprus Problem)
63. HASDER Folk Art Foundation
64. Larnaca for Solution _Reunification Movement, Κινηση "Λαρνακα για Λυση_Επανενωση
65. Citizens for Reunification Πολίτες για την Επανένωση | Yeniden Birleşme için Vatandaşlar